[1]
Dancewicz‑Pawlik, M. 2023. Aktywistyczna neuroestetyka Warrena Neidicha jako metoda krytycznej analizy mechanizmów neurokognitywnego kapitalizmu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 15, 1 (mar. 2023), 61–70. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.5.