[1]
Łapińska, Z. 2023. Praktyki badawcze słuchania radia w samochodach osobowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 15, 1 (mar. 2023), 97–112. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.8.