[1]
Ogonowska, A. i Stoch, M. 2023. Kulturoznawstwo medialne, czyli o wytwarzaniu wiedzy społecznie użytecznej. Mapowanie pola badawczego oraz istniejących praktyk (cyber)kulturowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 15, 1 (mar. 2023), 113–126. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.9.