[1]
Dudzik, M. 2023. Narzędzia marketingowe w budowaniu motywacji czytelniczych uczniów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 15, 2 (cze. 2023), 131–140. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.10.