[1]
Al Azab-Ruszowska, A. 2024. Poczuć czy zrozumieć bluesa? O duchowości, emocjonalności bluesa i jego społeczno-kulturowej funkcji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 16, 1 (mar. 2024), 47–56. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.4.