[1]
Regiewicz, A. 2024. Modlitwa jako forma bluesowej wypowiedzi lirycznej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 16, 1 (mar. 2024), 57–68. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.5.