[1]
Żyła, M. 2024. Wędrówka za „dziwnym” malarzem (w trzydziestą rocznicę śmierci Ryszarda Riedla). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 16, 1 (mar. 2024), 89–98. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.7.