[1]
Kominek, P. 2024. Muzyka metalowa w żywiole akademii. Wokół pracy "Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej" (red. Jakub Kosek, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2022, ss. 259). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 16, 1 (mar. 2024), 131–133. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.12.