[1]
Ślósarz, A. 2019. Polityki reprezentacji społecznych więzi. "Pianista": cenzura i przekłady. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 11, 1 (mar. 2019), 114–136. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.10.