(1)
Regiewicz, A. Modlitwa Jako Forma Bluesowej Wypowiedzi Lirycznej. Studia de Cultura 2024, 16, 57-68.