(1)
KwieciƄski, W. Ewolucja Bluesa W Polsce Na Przestrzeni Lat 70. Studia de Cultura 2024, 16, 69-87.