(1)
Żyła, M. Wędrówka Za „dziwnym” Malarzem (w Trzydziestą Rocznicę śmierci Ryszarda Riedla). Studia de Cultura 2024, 16, 89-98.