(1)
Żmigrodzki, P. Wulgaryzmy Jako Problem Dla Leksykografa (nie Tylko W związku Z Pracami Nad Wielkim słownikiem języka Polskiego PAN). Studia de Cultura 2014, 4, 123-131.