Dancewicz‑Pawlik, M. (2023). Aktywistyczna neuroestetyka Warrena Neidicha jako metoda krytycznej analizy mechanizmów neurokognitywnego kapitalizmu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(1), 61–70. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.5