Łapińska, Z. (2023). Praktyki badawcze słuchania radia w samochodach osobowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(1), 97–112. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.8