Ogonowska, A., & Stoch, M. (2023). Kulturoznawstwo medialne, czyli o wytwarzaniu wiedzy społecznie użytecznej. Mapowanie pola badawczego oraz istniejących praktyk (cyber)kulturowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(1), 113–126. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.9