Dudzik, M. (2023). Narzędzia marketingowe w budowaniu motywacji czytelniczych uczniów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(2), 131–140. https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.10