Mądro, A. (2023). Hybrydyzacja gatunkowa, polistylizm i glokalizacja w muzyce Jinjer. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(4), 31–44. https://doi.org/10.24917/20837275.15.4.3