Al Azab-Ruszowska, A. (2024). Poczuć czy zrozumieć bluesa? O duchowości, emocjonalności bluesa i jego społeczno-kulturowej funkcji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 47–56. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.4