Regiewicz, A. (2024). Modlitwa jako forma bluesowej wypowiedzi lirycznej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 57–68. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.5