Kwieciński, W. (2024). Ewolucja bluesa w Polsce na przestrzeni lat 70. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 69–87. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.6