Żyła, M. (2024). Wędrówka za „dziwnym” malarzem (w trzydziestą rocznicę śmierci Ryszarda Riedla). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 89–98. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.7