Kosek, J. (2024). Celebracja muzycznego święta. O monografii "Uwierz w festiwal. Aksjonormatywne wymiary współczesnych festiwali muzycznych w Polsce" (Lia Dostlieva, Bogna Kociołowicz-Wiśniewska, Waldemar Kuligowski, Natalia Nowińska-Antoniewicz, Marcin Poprawski, Aleksy Szymkiewicz, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2022, ss. 256). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 127–130. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.11