Kominek, P. (2024). Muzyka metalowa w żywiole akademii. Wokół pracy "Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej" (red. Jakub Kosek, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2022, ss. 259). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 131–133. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.12