Żmigrodzki, P. (2014). Wulgaryzmy jako problem dla leksykografa (nie tylko w związku z pracami nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 4, 123–131. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1549