Ogonowska, A. (2017). Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(2), 14–26. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/3352