Sawczuk, M. (2022). Sieciowe wyzwania jako nowa forma aktywności muzeów w mediach społecznościowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(1), 57–75. https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.5