Grodź, I. (2022). Antycypacja zmian, czyli historia, której jeszcze nie opowiedziano. Recenzja książki Historie filmu awangardowego. Od dadaizmu do postinternetu, red. Łukasz Ronduda, Gabriela Sitek, Warszawa – Kraków: Fundacja Krakowska Alternatywa – Fundacja Okonakino – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – Korporacja Ha!art, 2020, ss. 447. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(1), 154–158. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/9377