Łapińska, Zuzanna. 2023. „Praktyki Badawcze słuchania Radia W Samochodach Osobowych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 15 (1):97-112. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.8.