Ogonowska, Agnieszka, i Magdalena Stoch. 2023. „Kulturoznawstwo Medialne, Czyli O Wytwarzaniu Wiedzy społecznie użytecznej. Mapowanie Pola Badawczego Oraz istniejących Praktyk (cyber)kulturowych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 15 (1):113-26. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.9.