Dudzik, Milena. 2023. „Narzędzia Marketingowe W Budowaniu Motywacji Czytelniczych uczniów”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 15 (2):131-40. https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.10.