Al Azab-Ruszowska, Aya. 2024. „Poczuć Czy Zrozumieć Bluesa? O duchowości, emocjonalności Bluesa I Jego społeczno-Kulturowej Funkcji”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 16 (1):47-56. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.4.