Regiewicz, Adam. 2024. „Modlitwa Jako Forma Bluesowej Wypowiedzi Lirycznej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 16 (1):57-68. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.5.