Kwieciński, Wojciech. 2024. „Ewolucja Bluesa W Polsce Na Przestrzeni Lat 70”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 16 (1):69-87. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.6.