Żyła, Mateusz. 2024. „Wędrówka Za «dziwnym» Malarzem (w Trzydziestą Rocznicę śmierci Ryszarda Riedla)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 16 (1):89-98. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.7.