Kominek, Patryk. 2024. „Muzyka Metalowa W żywiole Akademii. Wokół Pracy «Żywioły I Ideologie W Narracjach Muzyki Metalowej» (red. Jakub Kosek, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2022, Ss. 259)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 16 (1):131-33. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.12.