Żmigrodzki, Piotr. 2014. „Wulgaryzmy Jako Problem Dla Leksykografa (nie Tylko W związku Z Pracami Nad Wielkim słownikiem języka Polskiego PAN)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 4 (maj):123-31. https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1549.