Skowronek, Bogusław. 2014. „Językowe Konceptualizacje czynności Autoerotycznych. Rekonesans Lingwistyczno-Kulturowy”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 4 (maj):148-57. https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1551.