Ślósarz, Anna. 2019. „Polityki Reprezentacji społecznych więzi. «Pianista»: Cenzura I przekłady”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 11 (1):114-36. https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.10.