Łapińska, Z. (2023) „Praktyki badawcze słuchania radia w samochodach osobowych”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 15(1), s. 97–112. doi: 10.24917/20837275.15.1.8.