Dudzik, M. (2023) „Narzędzia marketingowe w budowaniu motywacji czytelniczych uczniów”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 15(2), s. 131–140. doi: 10.24917/20837275.15.2.10.