Al Azab-Ruszowska, A. (2024) „Poczuć czy zrozumieć bluesa? O duchowości, emocjonalności bluesa i jego społeczno-kulturowej funkcji”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 16(1), s. 47–56. doi: 10.24917/20837275.16.1.4.