Regiewicz, A. (2024) „Modlitwa jako forma bluesowej wypowiedzi lirycznej”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 16(1), s. 57–68. doi: 10.24917/20837275.16.1.5.