Kwieciński, W. (2024) „Ewolucja bluesa w Polsce na przestrzeni lat 70”., Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 16(1), s. 69–87. doi: 10.24917/20837275.16.1.6.