Żyła, M. (2024) „Wędrówka za «dziwnym» malarzem (w trzydziestą rocznicę śmierci Ryszarda Riedla)”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 16(1), s. 89–98. doi: 10.24917/20837275.16.1.7.