Kurek, J. (2024) „My som Indianery. Kowbojskie kapelusze, indiańskie pióropusze ze Śląskiem w tle”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 16(1), s. 121–126. doi: 10.24917/20837275.16.1.10.