Kosek, J. (2024) „Celebracja muzycznego święta. O monografii «Uwierz w festiwal. Aksjonormatywne wymiary współczesnych festiwali muzycznych w Polsce» (Lia Dostlieva, Bogna Kociołowicz-Wiśniewska, Waldemar Kuligowski, Natalia Nowińska-Antoniewicz, Marcin Poprawski, Aleksy Szymkiewicz, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2022, ss. 256)”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 16(1), s. 127–130. doi: 10.24917/20837275.16.1.11.