Kominek, P. (2024) „Muzyka metalowa w żywiole akademii. Wokół pracy «Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej» (red. Jakub Kosek, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2022, ss. 259)”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 16(1), s. 131–133. doi: 10.24917/20837275.16.1.12.