Żmigrodzki, P. (2014) „Wulgaryzmy jako problem dla leksykografa (nie tylko w związku z pracami nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN)”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 4, s. 123–131. Dostępne na: https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1549 (Udostępniono: 21 czerwiec 2024).