Ślósarz, A. (2019) „Polityki reprezentacji społecznych więzi. «Pianista»: cenzura i przekłady”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 11(1), s. 114–136. doi: 10.24917/20837275.11.1.10.